Získejte slevu

Neodcházejte! Tato nabídka je omezená.
Použijte slevový kupón a získejte slevu 100Kč.
Kód: SLEVA100

Tento slevový kód můžete zadat i v na detailu nákupního košíku či při dokončování objednávky).
PODMÍNKY ZDE.

O Zoneway

O ZONEWAY (ČR)

Společnost ZONEWAY CO., LIMITED byla založena v roce 2008 se specializací na vysoce kvalitní elektronické zabezpečovací komponenty. Od svého založení hraje ZONEWAY důležitou roli při stanovování a dodržování profesionálních standardů a směrů vývoje v tomto oboru elektroniky. Stala se rychle jednou z největších společností v Asii v oblasti produkce bezpečnostnostních zařízení.

ZONEWAY zaručuje kvalitu nejmodernějších technologických HI-TECH produktů. Velmi pečlivě a neustále sledujeme nejnovější technologie a vystavujeme novinky na mezinárodních veletrzích (například AMPER). Naším hlavním cílem je v podstatě nabízet nejnovější zabezpečovací technologie za férovou cenu. Díky tomu jsme získali a máme širokou řadu zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí.

Udržujeme rychlý drive ve vývoji i rychlých dodávkách většího množství zboží dle potřeby. Potřeby našich zákazníků bereme jako nejvyšší prioritu, usilujeme vždy o 100% spokojenost zákazníka. V úzké spolupráci s našimi zákazníky se naši kvalifikovaní a zkušení inženýři snaží dosáhnout nejlepších řešení v závislosti na požadavcích. Přestože jsou naše ceny poměrně nízké, je naše technická podpora, kvalita zboží a výborný poměr na výborné úrovni. Máme v současné době více než 1000 stálých zákazníků, kdy nejen tito stálí zákazníci jsou záruka našich budoucích aktivit a úspěchu.

Zoneway (EU)

ZONEWAY CO., LIMITED was founded in 2008 specializing in high quality electronic security components. Since its inception, ZONEWAY has played an important role in setting and adhering to professional standards and directions in the field of electronics. It has quickly become one of the largest companies in Asia in the field of security equipment production.

ZONEWAY guarantees the quality of the most modern technological HI-TECH products. We very carefully and constantly monitor the latest technologies and exhibit news at international trade fairs (such as AMPER). In essence, our main goal is to offer the latest security technologies at a fair price. Thanks to this, we have gained and we have a wide range of customers who like to come back to us.

We maintain a fast drive in development and fast deliveries of larger quantities of goods as needed. We take the needs of our customers as the highest priority, we always strive for 100% customer satisfaction. In close cooperation with our customers, our qualified and experienced engineers strive to achieve the best solutions depending on the requirements. Although our prices are relatively low, our technical support, quality of goods and excellent ratio are at an excellent level. We currently have more than 1,000 regular customers, and not only these regular customers are a guarantee of our future activities and success.

Potvrzení o průmyslovém vlastnictví lze STÁHNOUT V PDF